Advocats

Equip de Professionals

Dret Internacional, mercantil, civil i inmobiliario

Dret urbanístic, administratiu i contenciós administratiu

Dret processal civil

 

Advocats col·laboradors

Dret concursal

Dret penal econòmic

Dret laboral

 

Equip d'Administració