Dret Processal

LERYCKE ADVOCATS compta amb un equip de professionals, experts de reconeguda experiència en aquest camp, que ofereixen solucions a mesura i assistència especialitzada en:

  • Procediments civils i mercantils.
  • Recursos de tot tipus davant tots els tribunals espanyols.
  • Procediments d'execució de sentències, laudes i altres títols executius tant nacionals com a internacionals, així com procediments monitoris i cambiaris.
  • Sol·licitud de mesures cautelars.