Dret Immobiliari

Amb àmplia experiència en operacions de compravenda d'immobles LERYCKE ADVOCATS presta assessorament legal consolidat en totes les matèries relacionades amb la construcció, promoció, finançament i inversions immobiliàries a Espanya. En particular en els següents àmbits:

  • Assessorament a promotors immobiliaris durant tot el procés de promoció i construcció, preparació i negociació de contractes de venda, d'arrendament i de gestió hotelera, i en procés de compra de projectes immobiliaris
  • Due diligence legal (anàlisi de totes les possibles contingències legals, fiscals, urbanístiques i mediambientals de tot actiu immobiliari objecte d'inversió)
  • Compravenda de terrenys i immobles
  • Contractes de compravenda del projecte immobiliari
  • Assessorament en qüestions legals de naturalesa urbanística i mediambiental
  • Contractes de construcció, arquitectura i gestió de projectes
  • Responsabilitat dels agents de l'edificació
  • Propietat, arrendament  i gestió d'actiu