Dret Civil

Els advocats que es dediquen a aquesta àrea, representen als seus clients en matèries com:

  • Drets reals
  • Dret Hipotecari i Registral
  • Responsabilitat civil contractual i extracontractual
  • Dret Successori