Dret Administratiu

Contractes, administracions públiques, procediments administratius en general, cadastre, impugnacions cadastrals, impostos municipals, recursos,  expropiació forçosa, domini públic, aigües, mines, boscos, ports...