Despatx d'advocats a Palma de Mallorca

LERYCKE ADVOCATS és una firma independent que compta amb professionals amb més de vint anys d'experiència en l'exercici de la professió a les Illes Balears.

El profund coneixement i implantació a les illes que tenen els nostres professionals, tant a l'oficina de Palma de Mallorca com a l'oficina de Barcelona, juntament amb la seva marcada orientació internacional i el seu domini d'idiomes, fan que siguem un despatx de referència a les Illes Balears per assessorar sobre transaccions immobiliàries o hoteleres entre estrangers o entre espanyols i estrangers, com també en expedients administratius o urbanístics d'immobles radicats a les Illes Balears.

L'oficina de Palma de Mallorca consta també d'un equip d'advocats col·laboradors especialitzats a l'àrea del dret de l'aviació i del dret concursal.