Despatx de Barcelona

L'oficina de Barcelona està especialment enfocada al assesorament de petites i mitjanes empreses, tant d'àmbit nacional com internacional, i d'individuus i inversors nacionals i internacionals de parla francesa i anglessa.

L'equip de l'oficina de Barcelona ha intervingut en nombroses operacions de fusions i adquisicions, operacions immobiliàries i inversions i desinversions de private-equity i venture capital.

L'oficina de Barcelona està així mateix integrada per un equip d'advocats col·laboradors a l'àrea del dret civil, tant en el seu vessant contractual com processal, d'àmplia formació i implicació en l'àmbit de la docència i estudi del dret civil i nobiliari, que permet un assessorament d'alta qualitat jurídica en aquest àmbit, tant a persones físiques com jurídiques.